Genealogical Query

Borowy family search in Kaczkowo Stare, Brok nad Bugiem, Ostrow Maz. 1. Open