Genealogical Query

Czajkowski and Malanowski , Kisielewski 1. Open