Genealogical Query

Jozef Sieczkowski in Suwalki 1. Open